Kursy dla młodzieży ze szkół średnich

Rok szkolny 2018/2019

Czas trwania nauki: od 10 września 2018 do 21 czerwca 2019
Ilość spotkań w tygodniu: 2 x w tygodniu po 60 minut
Liczba osób w grupie standardowej: 8-12 osób
Liczba osób w grupie ekskluzywnej: 4-6 osób
Koszt 1 lekcji w grupie standardowej: 12 zł od osoby; w przypadku, gdy w naszej szkole uczy się dwóch i więcej członków bliskiej rodziny (rodzice, rodzeństwo), koszt zajęć wynosi 11 zł od osoby
Koszt 1 lekcji w grupie ekskluzywnej: 24 zł od osoby przy 4 osobach w grupie
20 zł od osoby przy 5 osobach w grupie
16 zł od osoby przy 6 osobach w grupie
W grupach ekskluzywnych nie obowiązują zniżki rodzinne!
Odpłatność za zajęcia: pobierana z góry za miesiąc do 15-go dnia miesiąca
Opłata za kurs obliczana jest następująco: ilość lekcji przypadających w danym miesiącu x 12 zł (11 zł w przypadku zniżki rodzinnej)
Nieobecność na zajęciach: nie zwalnia kursanta z opłaty za zajęcia; w przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane z winy lektora w kolejnym miesiącu opłata jest pomniejszana o odpowiednią kwotę
Rezygnacja z kursu: może nastąpić od każdego nowego miesiąca po uprzednim poinformowaniu o rezygnacji
Podręczniki: na zajęciach wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw zatwierdzone do użytku w prywatnych szkołach językowych przez Ministra Edukacji
Przewidywana ilość lekcji w roku szkolnym: ok. 70